Økonomi

Volda Frikyrkje drivast i stor grad av våre medlemar og besøkande.
Du kan gje ei gåve som eingongsgåve, kollekt eller fast gjevarteneste.
Frå tid til annan vil vi også ha prosjekt som vi samlar inn ekstra midlar til.

VIPPS: 81844
Driftskonto: 3991.09.34949

Når vi bygde ny kyrkjesal i 2012 tok vi opp eit byggjelån.
Du kan bidra til nedbetaling av dette lånet med ei eingongsgåve, eller som fast gåve:
Byggjelån: 3991.06.18214

Gåver på tilsaman meir enn 500kr pr.år kan du få skattetrekk for.
Ta kontakt med kasserar for å ordne dette.

Økonomiutval

Gaute Gaudestad, Leiar/Kasserar
Ove Tennfjord, Eldsteråd
Sølve Andre Hatlen, Tilsette
Hilde Balsnes Lande
 

Diakon - Leiar økonomi og kasserar

Diakon - Leiar økonomi og kasserar

Gaute Gaudestad

90 95 61 23
kasserer.volda@frikyrkja.no

Powered by Cornerstone