Barn og unge i Volda Frikyrkje

Barn og unge er framtida, men og notida.
Volda Frikyrkje ynskjer å vere ein god plass for barn, unge og deira familie.

FriBU Volda er fellesnemnaren for all aktivitet for barn og unge i Volda Frikyrkje.
Våre grupper er innmeldt i FriBU Norge, som er Den Evangelisk Lutherske Frikirke sin barne og ungdomsorganisasjon.

Bli medlem i ei av våre grupper for barn og unge

FriBU leiar

FriBU leiar

Eli Sofie Hatlen

48 09 01 57
fribuvolda@gmail.com 

Powered by Cornerstone