Frivillig ansvarlege

Ansvarleg - Nettside

Ansvarleg - Nettside

Kjell Petter Wiik

90 17 72 97
voldafrikyrkje@gmail.com 

Diakon - Leiar økonomi og kasserar

Diakon - Leiar økonomi og kasserar

Gaute Gaudestad

90 95 61 23
kasserer.volda@frikyrkja.no

Diakon - vertskap

Diakon - vertskap

Frøydis Sæbø

91713774
froydis.sabo@gmail.com  

Diakon - Leiar teknikk

Diakon - Leiar teknikk

Erik-Marius Riise 

91310054
emriise@gmail.com

Leiar bønetenesta

Leiar bønetenesta

Sigrun Lindhom Knardal

99338408
sigrun.knardal@gmail.com

FriBU leiar

FriBU leiar

Eli Sofie Hatlen

48 09 01 57
fribuvolda@gmail.com 

Leiar - Støyperiet

Leiar - Støyperiet

Marte Wormdal 

99577742
martewormdal@gmail.com 

Powered by Cornerstone