Engasjer deg

Volda frikyrkje er eit levande fellesskap mykje på grunn av frivillig engasjement. Her er tenester og oppgåver for alle som ynskjer å bidra, og det er viktig for oss at du får bidra med det du er god på og trives med. Saman byggjer vi Volda Frikyrkje. 

Ledige tenester?

Også økonomien i frikyrkja er i stor grad avhengig av frivilligheit. Di gåve er viktig for at vi kan ha tilsette, vedlikeholde og oppgradere kyrkjebygget, sende ut misjonærar og mykje meir.

Gi ei gåve

Powered by Cornerstone