Konfirmant

Konfirmant i Volda Frikyrkje

Dei som ynskjer kan konfirmerast i Frikyrkja det året dei fyller 15. Det er ikkje krav om medlemskap eller dåp

Konfirmasjonstida vil vi bruke til å verte betre kjend med Gud, kyrkja, kvarandre og oss sjølve.
Undervisninga følger Tentro opplegget, og skjer i samarbeid med Pinsekyrkja i Volda og Ørsta/Volda Misjonsforsamling.
Vi oppmodar til å delta aktivt i arbeidet i kyrkjelyden, og det vil bli gitt oppgåver knytt til gudsteneste og barnearbeid.
Vi ynskjer konfirmantane velkomen til ungdomstilbodet Connect som samarbeider med Pinsekyrkja om og som er på fredagane 20-23.

Pris for konfirmasjonsopplegget i Volda Frikyrkje: kr.1500,-

Påmelding til konfirmasjonstida i Volda Frikyrkje sendes på epost til:

pastor.volda@frikyrkja.no

Vi må vite fullt namn, fødselsdato, telefonnummer, epost og adresse.
Namn, telefon og epost til føresette.
Gi oss informasjon om det trengs spesiell tilrettelegging for eksempel i forhold til mat.

Powered by Cornerstone