Ledige oppgåver og tenester i Volda Frikyrkje

Generelle oppgåver

Forsangar, musikar, teknikar, vertskapsteneste, medlem gudstenesteteam, kafe (Støyperiet)

Mediateam

Mediateam

Er du glad i å fotografere, skrive, filme eller kanskje redigere film?
Volda Frikyrkje ynskjer å opprette eit medieteam som skal bidra til å gjere kyrkjelyden meir synleg eksternt og til meir inspirasjon og informasjon internt. Vi tenkjer då mediestoff i vidaste forstand til for eksempel nettside, lokalaviser, facebook og youtube.
Ta gjerne kontakt om dette høyrest interessant ut, eller om du vil vite meir.
Og tips gjerne andre som dette kunne vere aktuelt for. 

Leiar vertskapsteneste

Leiar vertskapsteneste

Leiar for kyrkjevertane.

Ledig teneste. Noko for deg?
Ta kontakt med pastor.

 

Medleiar Søndagsskule/Tårnagentar/Tweens

Medleiar Søndagsskule/Tårnagentar/Tweens

Det er alltid behov for fleire medleiarar i våre grupper for barn og unge.
Ta kontakt med FriBU-leiar om dette er ei oppgåve du kan tenkje deg.
Politiattest må visast. 

Medleiar - Fredagsklubb

Medleiar - Fredagsklubb

Fredagsklubben er delt i to grupper, 1.-4.klasse og 5.klasse+.
Dei har eigne samlingar annankvar fredag.
Det er alltid behov for fleire medleiarar i begge gruppene.
Ta kontakt med FriBU-leiar om dette er ei oppgåve du kan tenkje deg.
Politiattest må visast.

Medleiar UIF

Medleiar UIF

Vil du vere med på å skape eit godt ungdomsmiljø i frikyrkja?

Ta kontakt med FriBU-leiar om dette er ei oppgåve du kan tenkje deg.
Politiattest må visast. 

Ta kontakt

Pastor

Pastor

Sølve Andre Hatlen

41 92 32 51
pastor.volda@frikyrkja.no

Eldsteråd - Leiar

Eldsteråd - Leiar

Kjell Petter Wiik

90 17 72 97
voldafrikyrkje@gmail.com

FriBU leiar

FriBU leiar

Eli Sofie Hatlen

48 09 01 57
fribuvolda@gmail.com 

Powered by Cornerstone