Bli medlem i Volda Frikyrkje

Vi oppfordrar alle som ser på Volda Frikyrkje som sin kyrkjelyd, til å bli medlemar.

Mange går i Volda Frikyrkje utan å vere medlem. Dette er heilt greit, kyrkjelyden er open for alle. 
Vi vil likevel oppmode om å ta kontakt for å melde deg inn dersom du kjenner deg heime hos oss og vil høyre til.
Medlemsskap viser at ein vil binde seg til eit tovegs ansvarsforhold til kyrkjelyden som gjev ansvar og styringsrett, og er eit godt fundament for engasejment og for kyrkjelyden si omsorg og teneste for den enkelte.

Medlemsskap i kyrkjelyden blir oppretta etter ein medlemssamtale som avklarar om føresetnadane er til stade. Medlemsskap i Volda Frikyrkje er og eit medlemsskap i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, og forutset evt. utmelding frå anna kyrkjesamfunn.
Om du allereie er medlem i ein annan kyrkjelyd i kyrkjesamfunnet kan du melde overføring til vår kyrkjelyd. Det er berre å melde frå.

Ta kontakt med pastor eller eldste om du har spørsmål om medlemsskap.

Born og unge mellom 0-26år kan vere medlem i ei eller fleire av våre grupper i FriBU Volda. Les meir.

Pastor

Pastor

Sølve Andre Hatlen

41 92 32 51
pastor.volda@frikyrkja.no

Powered by Cornerstone