0-6år

Vi ønsker velkommen til alle barn mellom 0 og 6 år. Ta med deg familien din og kom til Open Barnehage og/eller Søndagsskolen. Open barnehageer for de minste barna med foreldre. Her treffes vi til leik, samtale, lunsj og hobby. Søndagsskolen har samlinger for de minste barna samtidig som det er gudstjeneste. Her får vi høre bibelfortellinger og leke.

VÅREN 2021:  Vi tar gradvis til med samlinger for barn og unge, og forheld oss alltid til gjeldande smittevernreglar. Følg med på Facebooksida "Barn og unge i Volda Frikyrkje" for løpande informasjon.

Søndagsskulen

Vi har eigne samlingar parallelt med vanleg gudsteneste.
Her høyrer vi bibelfortelljingar, syng sangar, leiker og teikner.
Vi bruker undervisningsopplegget "Sprell Levenede" frå Søndagsskolen Norge.

Leiarane våre:

Kristian Ingebrigtsen
Borghild Andås Ingebrigtsen
Kirsti Gaudestad
May Linn Hovdhaugen

FriBU leiar

FriBU leiar

Eli Sofie Hatlen

48 09 01 57
fribuvolda@gmail.com 

Volda Opne Barnehage

Vi held til i deler av lokala til Volda Frikyrkje, rett bak Bratteberg skule.
Opningstida vår er kvar onsdag mellom 9.30 - 15.30

Du er hjarteleg velkomen!

Kva er Volda opne barnehage

Som open barnehage skil vi oss frå ein vanlige barnehage ved at ein ikkje får tildelt plass, men ein kan kome og gå som ein sjølv vil, innanfor barnehagen si opningstid.
Barna må vere i barnehagen saman med foreldra eller andre vaksenpersonar. Desse har ansvar for borna medan dei er i barnehagen.
Sidan foreldra, eller andre vaksne, er saman med borna er barnehagen like mykje ein møtestad for vaksne.
Vi er eit leiketilbod for barn i alderen 0-6 år
Barnehagetilbodet er gratis.
Lunsjen kostar  kr 20,- pr familie, men kan sjølvsagt ta med eigen mat.

Bruken av open barnehage har ingen innverknad på utbetaling av ev. kontantstøtte
Barnehagen er eigd av Volda Frikyrkje, og har utvida kristen formålsparagraf
Vi fyl skuleruta og held stengd når skulen er stengd.

English:
You'll find Open Barnehage in Volda Frikyrkje, right behind Bratteberg skule.
Openinghours are wednesday 9.30-15.30

You are welcome!

 

Open Barnehage is a meetingplace for small childeren (0-6year) and their parents. You can come and go as you like during openinghours. 
The child must be followed by an adult, who has the responsibility for the child while visiting.
Open Barnehage is free.
You can join our lunch for 20kr pr.family, or bring your own food.
Your visit will not infect your "kontantstøtte"
Open Barnehage is owned by Volda Frikyrkje, and has "utvida kristen formålsparagraf" (christian).
We are closed when school is closed.

Dagsrytma vår

09.30 Barnehagen opnar – Frileik/The children can play
11.00 Songstund/Singing
11.30 Lunsj/Lunch
12.30 Formingsaktivitetar/crafting
13.30 Fruktmåltid/Fruit 
15.00 Ryddetid/cleaning time
15.30 Barnehagen stenger/closing

Er det noko du lurer på, ta gjerne kontakt:

e-post: volda.opne.barnehage@gmail.com
mobil: 90 177 297
Heimeside: www.voldafrikyrkje.com/barnehage

Aktuell informasjon legg vi ut på Facebooksida vår
På Facebooksida vår ligg det også mange bilete av formingstinga borna har laga
Kom gjerne innom for ein titt om du lurer på kva open barnehage er for noko

 

Styrar

Styrar

Kjell Petter Wiik

90 17 72 97
volda.opne.barnehage@gmail.com 

Powered by Cornerstone