ÅRSMELDING FriBU Volda 2020

25.01.2021

”Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett,
møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.”

FriBU-året 2020 hadde så vidt kommet i gang når landet stengte ned og all aktivitet ble avlyst.
Dette har i stor grad påvirket aktiviteten i de ulike gruppene.

Vi har i 2020 ikke hatt større arrangement. Både HalloVenn og juletrefesten ble avlyst.
Vi har gjennom et annerledes år forsøkt å finne gode alternativer til å møtes fysisk.
Det ble arrangert «Leik og moro på Hangouts» 3 ganger i forbindelse med digitale gudstjenester.
Alle barn tilknyttet menigheten fikk utdelt en alderstilpasset påskepose i forkant av påsken.
18.-19.april arrangerte vi «Bilrebus» der vi inviterte hele Volda til å delta.Vi ble sponset med premier til de som vant. Det deltok 25 lag, og til sammen 92 deltakere.

Det er en positiv stemning i barne- og ungdomsarbeidet i Volda Frikyrkje. Flere av de faste lederne ser at tjenesten som leder i våre grupper er en viktig og givende oppgave. Vi har etter hvert innarbeidet gode rutiner, og bruker gode verktøy som gjør det lettere å være med som leder. Det er likevel alltid behov for nye ledere som kan bidra inn i dette viktige arbeidet.

Volda Frikyrkje vil rette stor takk til alle som stiller som ledere i vårt FriBU arbeid.
Dere gjør et viktig arbeid for våre barn og unge, og for Guds rike.

Årsmeldinga for FriBU Volda er skrevet av
FriBU-leiar, Eli Hatlen
Volda  08.01.2021

FriBU Aktivitet Volda Frikyrkje 2020

SØNDAG

Søndagsskulen i Volda Frikyrkje har 26 betalende medlemmer (50kr) i 2020.
Saldo pr.31.12.20: kr 2391,32
Tweens har 22 betalende medlemmer (50kr) i 2020.
Saldo pr.31.12.20: kr 8100,-

Søndagsskulen 0-6år
SPRELL LEVENDE undervisning og aktiviteter.
3 samlinger i 2020. Pga små lokaler har det vært vanskelig å arrangere Søndagsskole/Tårnagenter med forsvarlig smittevern.
Ledere: Kristian Ingebrigtsen (Hovedleder), May Linn Røsvik Hovdhaugen, Kirsti Gaudestad og Borghild Andås Ingebrigtsen.

Tårnagenter 1.-4.klasse
SPRELL LEVENDE undervisning og aktiviteter
3 samlinger i 2020.
Ledere: Sigrun Knardal, Jørund Knardal, Hilde B. Lande og Sondre Knardal.

Tweens 5.klasse +
Undervisningsopplegg «Aldri alene»
3 + 3 samlinger i 2020. Det ble besluttet å arrangere «Tweens» som et parallelt arrangement med gudstjenestene høsten 2020. Vi hadde lederressurser til å dele gruppa i to, men dette var ikke nødvendig pga lite oppmøte.
Ledere: Åsa Bruheim, Hilde B. Lande, Anne Marta Vadstein, Eli Hatlen og Rune Tøsse

2021: Vi er takknemlige for å være en del av en menighet som tar barn og unge på alvor. Når søndagsskolens lokaler ikke egnet seg for smittevern pga liten plass var eldsteråd og menighet rause med å inkludere barn og unge i gudstjenestene. Ledere i Søndagsskole/Tårnagent/Tweens ble med i de etablerte gudstjenesteteamene for å hjelpe til slik at innholdet i gudstjenestene ble mer barnevennlig.

Et år med lite aktivitet viser oss behovet for et godt tilbud til barn og unge i forbindelse med gudstjenestene i kirka. En slik «pause» gir oss også nye perspektiver når vi skal jobbe videre i 2021. Det er alltid behov for flere ledere i arbeidet.

Hovedvekten av barn flyttes stadig oppover. Hva kan vi gjøre for at det skal komme nye familier til kirka?

 

FREDAGSKLUBB

Fredagsklubben har 20 betalende(50kr) medlemmer i 2020.
Saldo pr.31.12.20: kr 20139,90

Fredagsklubb 1.-4.klasse
Fredager kl.18-19.30
Andakt, mat, kiosk og aktivitet
3 samlinger i 2020
Med barn fra flere klasser og skoler ble det vanskelig å opprettholde aktiviteten etter 12.mars 2020.
Ledere: Irene Kalvatn, Hilde B. Lande, Arne Vatland, Kristina Heltne, Anne Marta Vadstein

Fredagsklubb 5.-10.klasse
Fredager kl.19-21
Andakt, mat, kiosk og aktivitet
2 samlinger + 1 filmkveld i 2020
Ledere: Eli Hatlen, Kjell Petter Wiik, Anne Marta Vadstein, Hilde B. Lande, Irene Kalvatn

2021: Hvordan ser veien ut videre for Fredagsklubben?
En lang pause gir oss muligheten for å tenke nye tanker.
Vi vil bruke våren på å finne ut hva vi ønsker å videreføre

når vi igjen kan arrangere åpne arrangement i kirka.

 

FAMILIEFILMKVELD
Som et alternativ til Fredagsklubb arrangerte vi høsten 2020 «Familiefilmkveld».
Vi hadde kiosk, filmvisning og samtale rundt filmen.
Vi har vist 6 filmer og hatt 10-15 deltakere pr.film.
Fredagsklubben og UIF søkte prosjektstøtte fra FriBU Norge til innkjøp av ny prosjektor til filmvisning i kirkesalen. Søknaden ble innvilget med 8500kr.
Det kreves lisensavtaler for å vise film offentlig,
og noen av lisensene krever at filmvisningen er gratis og ikke blir annonsert offentlig.

Vil du vite mer om «Familiefilmkveld» og aktivitetene fremover kan du bli med i facebookgruppa «Familiefilmkveld i Volda Frikyrkje».

 

UNG I FRIKYRKJA (UIF) (Ungdomsskule +)
UIF har 15 betalende(50kr) medlemmer i 2020.
Saldo pr.31.12.20: kr 14551,96
 

3 samlinger i 2020 + Alive festivalen, Ulsteinvik
Ledere: Rune Tøsse, Sølve Hatlen

 

KONFIRMANTER 2020
Vi hadde ikke konfirmanter i Frikyrkja i 2020.
Johannes Vadstein, Rakel Bruheim og Edina Heltne
ble konfirmerte i Volda Kyrkje høsten 2020.

 

LEIRKLUBB
Leirklubben har 15 betalende (50kr) medlemmer i 2020
Saldo pr.31.12.20: kr.6600,-

Leirklubben ble opprettet i 2019. Målet er med jevne mellomrom å arrangere ulike typer leir i kirka.

Bo hjemme leir «Påske»
Den planlagte tweensleiren i påska ble omgjort til et digitalt tilbud. Det ble delt oppgaver og videosnutter som barna kunne gjøre hjemme.

2021: Vi ønsker i 2021 å arrangere flere leirsamlinger i kirka i forbindelse med ferier og høytider.

 

VILLAGE
Familiearbeid i Volda Frikyrkje
Village har 9 betalende (50kr) medlemmer i 2020.
Saldo pr.31.12.20: kr.7375,-

Village ble startet på nyåret 2020.
Det ble gitt mulighet til å delta i foreldregrupper.
Det ble også planlagt: Familietur til Sportsparken (Vegsund), Samlivskurs «Solide samliv»
Dette arbeidet er satt på vent til vi igjen kan samles. Foreløpig er det en egen gruppe på Facebook der det deles tips, råd og oppmuntringer for familiehverdagen.

 

Generasjonsgudstenesta - MØTEPLASS
Det ble arrangert 4 generasjonsgudstjenester i 2020.

Kreativ formidling får stor plass i generasjonsgudstjenesten. Målet er at gudstjenesten skal ha noe å tilby folk i alle aldre og livssituasjoner. Vi opplever godt oppmøte og gode tilbakemeldinger.
Gudstjenesteteam: Eli Hatlen (Leder), Sølve Hatlen og Lise Reindal.

Vi vil gjerne ha med 1-2 personer til i vårt gudstjenesteteam.

 

FriBU Volda på nett:

fribuvolda@gmail.com

voldafrikyrkje.com

Facebook:

Barn og Unge i Volda Frikyrkje (offentlig side)

Ung i Frikyrkja (privat gruppe)

Village – Familiearbeid i Volda Frikyrkje (offentlig gruppe)

Familiefilmkveld i Volda Frikyrkje (privat gruppe)

Ledere FriBU Volda (privat gruppe)

 

 

Powered by Cornerstone