Velkommen til

Volda frikyrkje

Håp i ei uroleg tid

Inspirasjonskveld med Åpne Dører

Hjarteleg velkomen til ein flott kveld i Volda frikyrkje torsdag, 12.mai. Vi får besøk av Broder Michael, Åpne Dørers sentrale medarbeidar gjennom mange år i Egypt.

I dag er han ein av hovudleiarane for arbeidet vårt i landet. Broder Michael har inngåande kjennskap til det å leve som en kristen i eit muslimsk land, med diskriminering og forfølging på grunn av trua si på Jesus. Han er ein dyktig kommunikator som brenn for den verdensvide kyrkja, samt å få dele med kyrkjene i den frie verda kva Gud gjer i Egypt. Vi høyrer saman og er EI kyrkje!


Helge Åkernes deltek frå Åpne Dører, og det blir musikalske innslag ved Robert Tjomlid. Talen til Broder Michael vert tolka. 

Barn og unge

Barn og unge er ein viktig del av Volda Frikyrkje.

Vi ynskjer å byggje åpne fellesskap der barn og unge vert sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgjarar.

Les meir

Powered by Cornerstone