Håp i ei uroleg tid

03.05.2022
Inspirasjonskveld med Åpne Dører

Hjarteleg velkomen til ein flott kveld i Volda frikyrkje torsdag, 12.mai. Vi får besøk av Broder Michael, Åpne Dørers sentrale medarbeidar gjennom mange år i Egypt.

I dag er han ein av hovudleiarane for arbeidet vårt i landet. Broder Michael har inngåande kjennskap til det å leve som en kristen i eit muslimsk land, med diskriminering og forfølging på grunn av trua si på Jesus. Han er ein dyktig kommunikator som brenn for den verdensvide kyrkja, samt å få dele med kyrkjene i den frie verda kva Gud gjer i Egypt. Vi høyrer saman og er EI kyrkje!


Helge Åkernes deltek frå Åpne Dører, og det blir musikalske innslag ved Robert Tjomlid. Talen til Broder Michael vert tolka. 

Powered by Cornerstone